Thursday, August 13, 2015

Grade School Alumni Association Big Brother Project – FSL Session for Grade SchoolNais naming ipaabot ang pagbati at pasasalamat sa mga Deaf Leaders ng Agosto na sina Maria Kristina (7), Jobilee (8A), John Paul (9A), Rizza Mae (10B) at Mark Kevin (5B) na nagsilbing facilitator  sa gawain, gayundin kay G. Noel I. Que (SAM), Bb. Rhea M. Namol, SLI at Tagapatnubay ng Deaf Buddy Club at sa mga miyembro nito na sina Joan (7), Ma. Rizza (8B), May Rose (10B) at Maria Apple (5A) sa kanilang pakikibahagi sa FSL Session para sa mga miyembro ng Sign Langugae Interpreters’ Club ng Grade School sa pangunguna ni G. Emil.  
Gayundin, lubos kaming nagpapasalamat sa pamunuan ng LSGH Alumni Association, at sa imbitasyon mula kay G. Jayjay Malixi (VP –External Affairs) ng samahan sa kanilang pagbibigay ng pagkakataon sa PDL, Deaf Buddy Club at mga mag-aaral na maging bahagi sa gawain.

Friday, August 7, 2015

Miss Hiroko of Nippon Foundation Visit ANHS PDL

Another feather on the PDL’s cap was the visit of the Nippon Foundation representative, Miss Hiroko, as well as the CSB Administrator, Miss Techie (and the two SLIs, Miss Joy and Mr. Bayani). It was an experience of heartfelt encounters, and the students and teachers were admirable in their expressed desires for themselves, and for the school they represent. - Mrs. Alonsozana, Principal LSGH ANHS
Our Deaf students came early and actively shared their experiences in LSGH ANHS We would like to thank individuals and group who supported and gave their time during the visit of The Nippon Foundation especially to  Miss Hiroko Awano (Coordinator, PCEN-Related Concerns) and to Mrs. Theresa Christine B. Dela Torre (Director, Center for Education, Access and Development ).
       
Thanks also to our Sign Language Interpreters for their extra mile in guiding our students during the interaction and observation of classes.